English
My goal is to create works of art that are a realistic and pure representation of the person portrayed or an original realisation of the desired end result. I am very open minded and I am very excited to turn (your) ideas into something tangible and perceptible while staying true to myself, my style and my vision. I take great care in making the people I work with feel comfortable, appreciated and respected so we can create something amazing in an open and natural way.

Would you like me to create something for you? Please contact me!


Nederlands
Mijn doel is om kunstwerken te creëren die een realistische en pure representatie van de geportretteerde persoon zijn of een originele realisatie van het beoogde eindresultaat. Ik ben erg open minded en ik vind het tof om (jouw) ideeën om te zetten in iets dat tastbaar en waarneembaar is zolang ik trouw kan blijven aan mijzelf, mijn stijl en mijn visie. Ik zorg er graag voor dat de mensen waarmee ik werk zich op hun gemak, gewaardeerd en gerespecteerd voelen zodat we samen iets moois kunnen maken op een open en natuurlijke manier.

Wil je dat ik iets voor jou creëer? Neem dan contact op!